Pěnidla

Při výběru správného pěnidla se rozhodujeme podle základních kriterií:

a) určení použití - víceúčelová pěnidla - syntetická (MB5)

                              - nepolární kapaliny (olej, ropa,nafta,benzín,..) (AFF)

                              - polární kapaliny (alkohol,ředidlo,..) (AFFF-ARC)

                              - požár tř. A

b) poměr přiměšení - 1%, 3%, 6% - dle používané armatury (přiměšovače)

c) hasební účinnost - IA - IIID

d) mrazuvzdornost - 0°C, -15°C, -20°C,....

e) možnost napěnění - lehká, střední, těžká, smáčedla - dle používané armatury (proudnice atd.)