Služby pro hasiče

V SDH plus Vám zajistíme optimalizaci výkonu a podklad pro jeho další zvyšování.

Nové zkušební zařízení pro všechny typy hasičských stříkaček, plovoucích, kalových a ponorných čerpadel.
Simulace průběhu požárního útoku (úzké i široké hadice).

Naše služby

 • měření výkonu hasičský stříkaček, plovoucích a kalových čerpadel
 • optimalizace výkonu zásahových stříkaček, úprava sání (výměna trysek, potrubí vývěvy, kohoutu ovládání vývěvy)
 • optimalizace výkonu soutěženích stříkaček
 • úpravy čerpadel
 • opravy hasičských stříkaček
 • přestavby a zvyšování výkonu hasičských stříkaček s motory ŠKODA, TAZ
 • nasazování případně výměna koncovek na všechny druhy savic
 • navazování hadic a úprava hrdel a plášťů spojek (montáž pojistek, úprava vnitřních průměrů, frézování plášťů atd.)

 

Měřící zařízení

Měřené veličiny

 • výstupní tlak vody na výstupu z čerpadla
 • okamžitý průtok vody z čerpadla + celkové množství vody za daný časový úsek + celkové množství vody v daném čase od začátku měření
 • otáčky motoru
 • teplota vody – provozní podmínky
 • možnost měření doby sání při volitelné sací hloubce resp. výšce hladiny – (rozsah měření -1,8 až +2,0 m)

Výstup: grafické zobrazení průtoku v závislosti na otáčkách motoru, polohy škrtícího ventilu (tlaku) na čase včetně zobrazení času vody na rozdělovači a výstřik
na proudnicích. Zákazník obdrží tištěné protokoly z měření.

Kdy je vhodné měření provést?

 • Před předáním sportovního čerpadla nebo zásahové stříkačky k opravě čerpadla, vývěvy nebo zvýšení výkonu čerpadla resp. motoru.
 • Po úpravě resp. opravě pro zjištění skutečného stavu opravy a zvýšeného výkonu
 • Optimalizace výkonu čerpadla a motoru – výběr vhodného rotoru resp. statoru a seřízení předstihu motoru (možnost dodání i vlastních rotorů a statorů)
 • Zjištění doby sání – před a po provedené úpravě resp. opravě

Zařízení je ovládáno elektronicky bez vlivu lidského faktoru. Standardně je používána kalibrace na hadice C52, B75 Firesport (Technolen) a C42, B65 Supersport (Technolen). Podle zájmu je možné přizpůsobit kalibraci i na jiný typ hadic (podmínka je dodat potřebné hadice včetně armatur – rozdělovač, proudnice).

Kontakt