Kalendář SDH Kolešov 2018

Více pohledů

Kalendář SDH Kolešov 2018

Dostupnost: Skladem

250 Kč s DPH 207 Kč bez DPH
FORMA PODPORY SDH KOLEŠOV JE PRODEJEM KALENDÁŘE SDH KOLEŠOV 2018, KDY 50% VÝTĚŽKU ZA KAŽDÝ VÁMI ZAKOUPENÝ KUS PUTUJE NA POMOC JINDŘICHOVI.

Kategorie

Popis

Detaily

Shromáždění finančních prostředků na pomoc dobrovolnému hasiči Jindřichu Šťastnému z Nesměřic, narozenému 5. 6. 1990, na splacení závazku vůči zdravotní pojišťovně, za právní služby apod., který vznikl v souvislosti s plněním výkonu člena SDH Nesměřice dne 27. 7. 2014 a dostal ho do tíživé finanční situace.

 

SDH KOLEŠOV pomoc dobrovolnému hasiči Jindřichu Šťastnému ml. na úhradu zdravotních výloh VZP, právních výloh a náklady rodině postižené v celkově zatím vyčíslené výši 1 060 000 Kč.

Jindřich byl odsouzen za těžké ublížení na zdraví, za událost, která se stala při čištění požární nádrže v Nesměřicích dobrovolnými hasiči v červenci 2014. Při vypouštění nádrže uvízla ve výpusti pod vodou devítiletá dívka, která se pohybovala v okolí nádrže za dohledu svého otce. Dívku z výpusti vyprostili přítomní dobrovolní hasiči včetně Jindřicha Šťastného a předali ji do péče RZS. Díky rychlému zásahu jak hasičů, tak lékařů se podařilo dívku zachránit.

I přesto byl Jindřich Šťastný označen za jediného viníka celé této události, odsouzen na 16 měsíců podmíněně a bylo mu uloženo uhradit veškeré zdravotní výlohy spojené s léčbou postižené dívky.

Vyšetřování a soudní proces, který byl v této věci veden, nevzal v potaz důležitá fakta. Především to, že za dívku byl v té době odpovědný její otec, dívka byla neplavec a skákala bez jakýchkoli plaveckých pomůcek v místech, kde byla hloubka až 190 cm. Požární nádrž není veřejné koupaliště a lidé se zde koupají na vlastní nebezpečí. Výpusť nemá takovou sílu, aby proud vody stáhl pod hladinu osobu plavající na hladině – a tento fakt odmítl soud zkoumat i přes to, že právní zástupce obžalovaného požadoval rekonstrukci události. Policie od začátku prováděla jednostranné vyšetřování, např. u výslechu nebyli všichni svědci události. Nebylo přihlédnuto ani k tomu, že dobrovolní hasiči včetně Jindřicha Šťastného se podíleli na záchraně dívky.

Jsme hluboce otřeseni postupem institucí, od kterých jsme očekávali objektivní a spravedlivý proces. Hasiči v naší obci jsou lidé, kteří jsou vždycky ochotni pomoci druhým a starají se o obec bez nároku na jakoukoli odměnu. Mezi jejich činnosti patří také údržba požární nádrže, kam se jezdí koupat lidé ze širokého okolí. Jindřich Šťastný patří mezi hasiče, kteří se ochotně účastní všech zásahů, pomáhal např. při všech povodních ve Zruči nad Sázavou, za zásah na povodních na Kolínsku v roce 2013 byl oceněn starostou města Mgr. Hujerem. Kromě odklízení následků živelních pohrom (požáry, vichřice atp.) pomáhá při pracovních brigádách, stovky hodin strávil při pracích na rekonstrukci hasičské zbrojnice a budování dětského hřiště v obci.

Jindra je obyčejný mladý kluk, který má před sebou celý život, a tento soudní proces už ho stál mnoho psychických i fyzických sil. Kromě zápisu v trestním rejstříku je nucen se vypořádat s vysokým finančním odškodněním. Na žádost J. Šťastného mu VZP prominula úhradu části nákladů, ale celková částka, kterou musí zaplatit zdravotní pojišťovně, ještě nemusí být konečná. Není jisté, zda se nepřihlásí rodina poškozené dívky o další odškodnění. Kvůli nešťastné události, za níž necítí žádnou vinu, se bude muset zadlužit po zbytek života, protože není v jeho silách zaplatit požadovanou částku.

FORMA PODPORY SDH KOLEŠOV JE PRODEJEM KALENDÁŘE SDH KOLEŠOV 2018, KDY 50% VÝTĚŽKU ZA KAŽDÝ VÁMI ZAKOUPENÝ KUS PUTUJE NA POMOC JINDŘICHOVI.

 

Děkujeme za pochopení takovéto tíživé životní situace a projevy vaší přízně.

Sbor dobrovolných hasičů Kolešov.

Recenze