Extraliga po roce opět u nás v Radimovicích

EXTRALIGA

se koná v sobotu dne 19. srpna 2017
na hasičské louce před zámkem Sychrov
a je zařazena do seriálu soutěží
Extraliga Hasičské vzájemné pojišťovny
v požárním útoku

Zajištěno:

Velkoplošná obrazovka - Třicetimetrová tribuna

Bohaté občerstvení

Záznam z loňského roku